Onze boeren

De Limousin streek is een streek met een eeuwenoude agrarische traditie en heeft een prettig mild klimaat met meer dan voldoende regen. Het boerenvakmanschap wordt al eeuwen doorgegeven van vader op zoon en het zijn veelal familiebedrijven. De liefde, passie en zorg voor de runderen wordt met de paplepel ingegoten. Dankzij deze boeren heeft de Limousin streek zijn karakter van rust en ruimte voor de natuur altijd kunnen behouden.

De boerderijen hebben in de regel meer dan 100 hectare land, bestaande uit gras- en akkerland. De boerderijen zijn meer dan 95% zelfvoorzienend. Ze verbouwen mais , gerst en graan en uiteraard wordt er volop gehooid en eigen gras ingekuild.

De veestapel heeft als basis zoogkoeien en dekstieren met 100% stamboek Limousin. Daarmee worden de kuddes gefokt en worden het hele jaar kalfjes geboren. In de korte winter worden de runderen op stal gezet. De voor het merendeel open stallen zijn ruim bemeten, licht en ingestrooid met voldoende stro. De mest wordt in de lente weer uitgereden over het land en dan is de cyclus compleet. Elk bedrijf wordt meerdere maken per jaar bezocht door de dierenarts en samen zorgen ze ervoor dat de veestapel gezond en in conditie blijft.

Coöperatie Union France Limousin

Union France Limousin is de coöperatie waarin de boeren (325) zich verenigd hebben. De coöperatie heeft als doel het behoud van het originele Limousin ras (stamboek), het bevorderen van duurzaam en diervriendelijk ondernemen. Daartoe verstrekt de coöperatie praktische adviezen en richtlijnen aan de aangesloten boeren.

Meer over de streek

Onze runderen